Záruční podmínky

Pro různé produktové řady nabízíme následující záruční lhůty:


Produktová řada
Záruční lhůta
Monitory
2 roky 
Převodníky HD / vysílače
2 roky 
Baterie
≤80Wh
1 rok 
> 80Wh
2 roky
Nabíječky
2 roky 
Svítidla
2 roky 

 

 

 

 

 

Záruka se nevztahuje na následující škody / problémy / NEODBORNÉ ZACHÁZENÍ:


Monitory


(1) Jakékoli poškození nebo poruchy způsobené použitím, údržbou nebo skladováním, které nejsou v souladu s návodem k použití, nebo demontáží, opravou bez povolení SWIT. 
(2) Počet světlých nebo tmavých bodů LCD panelu musí odpovídat normě regulované SWIT. (Podrobnosti najdete v Uživatelské příručce) 
(3) Poškození způsobené zapnutím monitoru napájecími adaptéry jiných výrobců. 
(4) Poškození LCD panelu způsobené vnějšími silami. 
(5) Jakékoli škody způsobené neodolatelnými faktory (např. Zemětřesením, požárem, blesky atd.) Nebo lidskými faktory. 
(6) Jakékoli poškození nebo poruchy, které nejsou způsobeny konstrukcí, zpracováním nebo kvalitou výroby, atd.


Převodníky / vysílače HD


(1) Jakékoli poškození nebo poruchy způsobené použitím, údržbou nebo skladováním, které nejsou v souladu s pokyny v návodu k obsluze, nebo jsou rozebrány, opraveny bez povolení SWIT. 
(2) Útlum kvality signálu vyplývající z použití ve speciálním prostředí. 
(3) Poškození způsobené napájením zařízení pomocí napájecích adaptérů jiných výrobců. 
(4) Jakékoli škody způsobené neodolatelnými faktory (např. Zemětřesením, požárem, blesky atd.) Nebo lidskými faktory. 
(5) Jakékoli poškození nebo porucha, která není způsobena konstrukcí, zpracováním nebo kvalitou výroby výrobku.


Baterie 


(1) Jakékoli poškození nebo poruchy způsobené používáním, údržbou nebo skladováním, které nejsou v souladu s pokyny pro uživatele, nebo demontujte, opravujte bez povolení SWIT. 
(2) Pokles výkonu akumulátoru, nelze jej nabíjet nebo jej nelze plně nabít, což je způsobeno použitím nabíječek jiných výrobců. 
(3) Kapacita baterie se po určité době nabíjení a vybíjení přirozeně snížila. 
(4) Ztráta kapacity způsobená více než šestiměsíčním ukládáním a nenabíjení baterie k jejímu opětovnému aktivování během období. 
(5) Jakékoli škody způsobené neodolatelnými faktory (např. Zemětřesením, požárem, blesky atd.) Nebo lidskými faktory. 
(6) Jakékoli poškození nebo poruchy, které nejsou způsobeny konstrukcí, zpracováním nebo kvalitou výroby, atd.


Nabíječky (1) Jakékoli poškození nebo poruchy způsobené používáním, údržbou nebo skladováním, které nejsou v souladu s návodem k použití nebo demontáží, opravou bez povolení SWIT. (2) Poškození způsobené vstupním napětím nad omezený rozsah AC 100V-240V. (3) Jakékoli škody způsobené neodolatelnými faktory (např. Zemětřesením, požárem, blesky atd.) Nebo lidskými faktory. (4) Jakékoli poškození nebo poruchy, které nejsou způsobeny konstrukcí, zpracováním nebo kvalitou výroby, atd.


Svítidla (1) Jakákoli poškození nebo poruchy způsobené použitím, údržbou nebo skladováním, které nejsou v souladu s návodem k použití, nebo demontáží, opravou bez povolení SWIT. (2) Poškození způsobené napájením zařízení pomocí napájecích adaptérů jiných výrobců. (3) Jakékoli škody způsobené neodolatelnými faktory (např. Zemětřesením, požárem, blesky atd.) Nebo lidskými faktory. (4) Jakékoli poškození nebo poruchy, které nejsou způsobeny konstrukcí, zpracováním nebo kvalitou výroby, atd.